CAF
Center for ArbejdsFastholdelse
FORSIDE HVEM ER CAF TILBUD METODE REFERENCER PUBLIKATIONER KONTAKT

 

B a l a n c e

mellem

h e l b r e d

og

a r b e j d s l i v

 

 

 

 

 
 

Tværfaglig udredning og rådgivning

Støtte til ansatte og virksomheder, når en ansat har besvær med at klare sit arbejde eller er sygemeldt 

Service til jobcentre om arbejdsfastholdelse
Yderligere information >


Særlige aktiviteter i Center for ArbejdsFastholdelse


Projekt KOMPASS
- systematisk vurdering og brug af kompensationsordninger ved jobskabelse
I samarbejde med Jobcenter København, tilbyder CAF ledige borgere, der har en langvarig eller kronisk funktionsnedsættelse, udredning og rådgivning i forhold til at anvende de kompenserende ordninger i forbindelse med praktik, løntilskudsjob, virksomheds-/uddannelsesrevalidering eller nyansættelse.
Projektet er finansieret af LBR København.
Yderligere information >

Projekt 5 i 12 - Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden
15 arbejdspladser deltager i projektet, der gennemføres af Region Hovedstaden i samarbejde med Teknologisk Institut. CAFs varetager bla. undervisning af ledere samt yder praktisk tværfaglig rådgivning, når en ansat har besvær med at klare det daglige arbejde pga. helbredsbesvær. 
Yderligere information >

Håndtering af stress og belastninger - individuelt sundhedsfremmeforløb
8-ugers individuelt tilrettelagt forløb ved arbejdsmediciner, arbejdspsykolog, fysioterapeut og socialfaglig konsulent. Forløbet er et tilbud til ledige og ansatte, som har brug for redskaber og øvelser til at håndtere stress og belastninger. 
Yderligere information >

Omsætning af medarbejderens (måske tavse) kvalifikationer
Mentorrollen - også med fokus på kolleger, der har helbredsbesvær - et alternativ til sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.
Yderligere information >

 
 
   
 
CAF - Center for ArbejdsFastholdelse Arbejds- og Miljømedicinsk Afd. Bispebjerg Hospital  Bispebjerg Bakke 23, Indgang 33, 2400 KBH NV Tlf. 35 31 53 04  Fax 35 31 60 70 info@c-a-f.dk